Silny zespół - silna firma

O naszej firmie

MAZUR Sp. z o. o. jest liderem w Polsce w dziedzinie produkcji wysokiej jakości szklanych wykładzin rękawowych wykorzystywanych do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych metodą CIPP
– utwardzanych na miejscu ( CIPP LINER ).

Nasza firma działa na rynku od 1992 roku, a jej rozwój w dziedzinie technologii bezwykopowej trwa nieprzerwanie od 2000 r., kiedy to wykonaliśmy pierwszą renowację z wykorzystaniem wykładziny filcowej nasączonej żywicą poliestrową.
Nasze wykładziny CIPP oraz usługi bezwykopowej renowacji trafiają zarówno na rynek polski, jak i międzynarodowy – na Litwę, Łotwę, Czechy oraz Niemcy.

Obecnie oferujemy dwa rodzaje wykładzin szklanych CIPP utwardzanych promieniowaniem UV i parą wodną:
MAZUR LINER I – kompozyt poliestrowo szklany utwardzany parą wodną
MAZUR LINER UV – kompozyt poliestrowo szklany utwardzany promieniami UV
Wieloletnie doświadczenie w branży bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesna baza produkcyjna, specjalistyczny sprzęt na poziomie europejskim, a także ścisła współpraca z centrami badawczo-rozwojowymi pozwalają nam stale zwiększać zadowolenie klientów oraz naszą konkurencyjność na rynku. Długoterminowym celem firmy jest utrzymanie wysokiej jakości usług z jednoczesnym respektowaniem zasad ochrony środowiska.

Posiadamy Certyfikat TUV NORD oraz Zintegrowany Systemu Zarządzania wg norm EN ISO 9001: 2009 i EN ISO 14001: 2005.

Od maja 2018 r. nasze przedsiębiorstwo należy do Grupy BLEJKAN S.A. Zacieśnienie współpracy z liderem rynku renowacyjnego w Polsce to nie tylko udział w nowych, ciekawych projektach, ale także inwestycja w naszą wykwalifikowaną kadrę oraz bazę techniczną. Dzięki połączeniu sił możemy poszerzać wiedzę, szukać nowych rozwiązań w zakresie produkcji wykładzin i zdobywać kolejne doświadczenia w obszarze renowacji przewodów. Przede wszystkim zaś – wspólnie dążyć do poprawy komfortu życia mieszkańców polskich gmin poprzez ulepszanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, z której korzystają.


Zintegrowany System Zarządzania

czytaj więcej

Ochrona środowiska

czytaj więcej

Nasze certyfikaty

czytaj więcej

Sprawdź nasze produkty

Sprawdź

Zobacz nasze usługi

Sprawdź

Nasz zespół


Zintegrowany System Zarządzania

„Mazur” sp. z o.o. jest jedną z niewielu firm w Polsce, która zajmuje się renowacją sieci kanalizacyjnych metodą bezywkopową wg technologii „utwardzanego rękawa”. Stosowana przez nas technologia jest przyjazna dla środowiska a tym samym jesteśmy konkurencyjni w stosunku do firm stosujących technologie standardowe.
Celem firmy jest utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług z jednoczesnym respektowaniem zasad ochrony środowiska.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności ma na celu wzrost i utrzymanie zaufania klientów oraz wzrost konkurencyjności, co pozwoli nam umocnić pozycję firmy na rynku.
Wszystkie decyzje podejmowane w trakcie działalności firmy uwzględniają aspekty środowiskowe, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom.
Przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska traktujemy priorytetowo.
Politykę ZSZ w naszej firmie zamierzamy realizować poprzez następujące cele strategiczne:

  • korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych dostawców dostarczających surowce, materiały i sprzęt wymaganej jakości,
  • doskonalenie warunków socjalnych i organizacji pracy w firmie,
  • doskonalenie techniczne infrastruktury poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku naturalnemu,
  • ograniczenie ilości powstających odpadów,
  • efektywne wytwarzanie i wykorzystywanie energii,
  • zapewnienie racjonalnego zużycia surowców, zasobów naturalnych i paliw,
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczniści ZSZ.

Przesłanie wynikające z założonych celów wymaga stałego zaangażowania wszystkich pracowników firmy w rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Deklarujemy, iż stale będziemy monitorować adekwatność naszej Polityki ZSZ.
W imieniu wszystkich pracowników i swoim zobowiązuuję się do aktywnego działania na rzecz utrzymania i doskonalenia skuteczności ZSZ.


Ochrona środowiska

Technologie bezwykopowe stostowane przez firmę Mazur Sp. z o.o. to technologie przyjazne środowisku chronią je, wykorzystują w sposób efektywniejszy zasoby naturalne, wydajniej wykorzystują odpady i produkty oraz zagospodarowują wszystkie nadwyżki materiałowe skuteczniej niż inne porównywalne technologie.
Renowacja sieci kanalizacji ściekowych metodą bezwykopową została uznana za jedną z metod przyjaznych środowisku, rekomendowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonycbh. W szerszej perspektywie czasowej, technologie przyjazne środowisku (EST – Environmentally Sound Technologies) okazały się rozwiązaniami najkorzystniejszymi, także pod względem ekonomicznym.
Technologie EST są przede wszystkim systemami obejmującymi know-how w kwestiach technologiii, produtków, usług i urządzeń oraz wzorców organizacji i zarządzania promujących trwałe wartości ochrony środowiska.
Chociaż techniki bezwykopowe ograniczają dewastację środowiska naturalnego, redukują koszty społeczne i są przyjazne środowisku, to przestrzeganie aktualnych przepisów prawa jak również wymogów zawartych w SIWZ i programach funkcjonalno-użytkowych zamawiających są naczelną dewizą naszej firmy, a posiadanie certyfikatu tuv nord dla systemu zarządzania środowiskowego wg en iso 14001:2004 szczególnie zobowiązuje.
Przed każdym wytwórcą odpadów w miejsu ich wytwarzania stoją wymagania określone w zasadach gospodarowania odpadami. Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: zapobiegać powstawaniu odpadów.


Nasze certyfikaty