biuro@mazur-swiecie.com.pl
+48 52 33 33 460

Polityka ZSZ

"Mazur" sp. z o.o. jest jedną z niewielu firm w Polsce, która zajmuje się renowacją sieci kanalizacyjnych metodą bezywkopową wg technologii "utwardzanego rękawa". Stosowana przez nas technologia jest przyjazna dla środowiska a tym samym jesteśmy konkurencyjni w stosunku do firm stosujących technologie standardowe.
Celem firmy jest utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług z jednoczesnym respektowaniem zasad ochrony środowiska.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności ma na celu wzrost i utrzymanie zaufania klientów oraz wzrost konkurencyjności, co pozwoli nam umocnić pozycję firmy na rynku.
Wszystkie decyzje podejmowane w trakcie działalności firmy uwzględniają aspekty środowiskowe, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom.
Przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska traktujemy priorytetowo.
Politykę ZSZ w naszej firmie zamierzamy realizować poprzez następujące cele strategiczne:
- korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych dostawców dostarczających surowce, materiały i sprzęt wymaganej jakości,
- doskonalenie warunków socjalnych i organizacji pracy w firmie, 
- doskonalenie techniczne infrastruktury poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku naturalnemu,
- ograniczenie ilości powstających odpadów,
- efektywne wytwarzanie i wykorzystywanie energii,
- zapewnienie racjonalnego zużycia surowców, zasobów naturalnych i paliw,
- utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczniści ZSZ.

Przesłanie wynikające z założonych celów wymaga stałego zaangażowania wszystkich pracowników firmy w rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Deklarujemy, iż stale będziemy monitorować adekwatność naszej Polityki ZSZ.
W imieniu wszystkich pracowników i swoim zobowiązuuję się do aktywnego działania na rzecz utrzymania i doskonalenia skuteczności ZSZ.

ZOBACZ W PDF
Powrót
Numer kontaktowy
Adres korespondencji

Zarząd:
t.gozdzior@mazur-swiecie.com.pl

Sekretariat:
+48 52 33 33 461
biuro@mazur-swiecie.com.pl

Księgowość:
 +48 52 33 33 464
uminska@mazur-swiecie.com.pl

Produkcja:
+48 52 33 33 467
michal.milczarek@mazur-swiecie.com.pl
j.siejbik@mazur-swiecie.com.pl

Usługi:
+48 52 33 33 466
jacek.karpinski@mazur-swiecie.com.pl
jedrzej.sobon@mazur-swiecie.com.pl

Magazyn:
+48 52 33 33 463
fryca@mazur-swiecie.com.pl

Administracja / ZSZ:
+48 52 33 33 462
piersa@mazur-swiecie.com.pl

MAZUR Sp. z o.o.
ul. Sportowa 33B, 86-105 Świecie
tel. 0-52 333 34 60-64 | fax 0-52 333 34 65

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000311129
kapitał zakładowy: 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych)
NIP 559-19-75-999
REGON 340362240