Usługi

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnych

czytaj więcej

Naprawy punktowe sieci kanalizacyjnych

czytaj więcej

Inspekcja tv sieci kanalizacyjnych

czytaj więcej

Czyszczenie sieci kanalizacyjnych

czytaj więcej

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnych

Wykonujemy kompleksowe renowacje sieci (kanały, przyłącza, studnie) kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub przemysłowej zgodnie z PN-EN ISO 11296-4:2011 z wykorzystaniem technologii rękawów utwardzanych na miejscu – CIPP. Kanały, które poddajemy renowacji, mogą mieć różne kształty i wielkości; z powodzeniem wykonamy remont kanałów o przekrojach okrągłych, jajowych, dzwonowych, prostokątnych, kwadratowych w zakresie średnic od DN200 mm do DN2000mm. Do realizacji robót stosujemy rękawy własnej produkcji – lub z powierzonego materiału – które to zależnie od wymogów i warunków utwardzamy wykorzystując gorącą wodę, parę wodną lub promieniowanie UV. Stosowane rękawy odpowiednio do oczekiwań Klientów mogą charakteryzować się różnymi parametrami jeśli chodzi o rodzaj materiału, jego grubość, wytrzymałość lub odporność chemiczną. W ramach kompleksowej realizacji robót wykonujemy również renowację przyłączy kanalizacyjnych przy użyciu kształtek kapeluszowych, jak i remont studni i komór kanalizacyjnych zarówno w technologii mechanicznego natrysku lub ręcznej aplikacji chemii budowlanej oraz cienkościennych paneli GRP/TWS. Począwszy od czyszczenia kanałów i studni w zakres kompleksowej usługi wchodzi również wykonanie przedwykonawczej dokumentacji zdjęciowej studni, komór i przykanalików oraz monitoringu TV kanałów, wykonanie robót przygotowawczych koniecznych do realizacji prac, właściwa renowacja kanałów, przyłączy i studni, na monitoringu powykonawczym kończąc.

Wykonujemy:

  • renowację kanałów sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych w zakresie DN200-DN2000 mm rękawami CIPP,
  • renowację przyłączy kanalizacyjnych rękawami CIPP,
  • renowację studni i komór kanalizacyjnych chemią budowlaną lub panelami GRP/TWS,
  • wymianę włazów kanalizacyjnych.

Czyszczenie sieci kanalizacyjnych

Wykorzystując posiadany specjalistyczny sprzęt w postaci wysokociśnieniowych samochodów z recyklingiem wody firmy FFG jak i robotów frezujących firmy Schwalm wykonujemy czyszczenie kanałów sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych o różnych przekrojach i średnicach, przywracając im pełną drożność i funkcjonalność.

Wykonujemy:

  • hydromechaniczne czyszczenie kanałów zakresie średnic DN200-DN2000 mm,
  • frezowanie złogów, korzeni, betonów i innych przeszkód powodujących zmniejszanie przekroju kanału w zakresie DN200-DN2000.

Inspekcja tv sieci kanalizacyjnych

Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem, głównie firmy iPEK do wykonywania inspekcji TV kanałów o różnych przekrojach i w zakresie średnic DN200-DN2000 mm. Monitoring prowadzony jest zgodnie z normą PN-EN 13508-2:2011 przy użyciu samojezdnych kolorowych kamer z obrotowymi głowicami, wyposażonych w odpowiednie oświetlenie i specjalistycznego oprogramowania WinCan. Efekt przeprowadzonej inspekcji przekazujemy Zleceniodawcy w postaci filmu na płycie DVD lub przenośnej pamięci oraz raportu, na którym wskazane są lokalizacje przyłączy kanalizacyjnych, występujące uszkodzenia wraz z wykresem spadków chwilowych.

Wykonywana przez nas inspekcja oprócz czysto inwentaryzacyjnego charakteru ma również na celu zobrazowanie prawidłowości:

  • ułożenia nowej sieci kanalizacyjnej,
  • przeprowadzonych robót związanych z czyszczeniem, frezowaniem, renowacją bądź też naprawą punktową kanałów.

Naprawy punktowesieci kanalizacyjnych

Oprócz bezwykopowych napraw w technologii „długich” rękawów CIPP wykonujemy również naprawy punktowe kanałów na długości mniejszej niż pomiędzy dwoma studniami metodą krótkiego rękawa tzw. „pakera”. Metoda „krótkiego rękawa” jest techniką prowadzenia napraw kanalizacji o średnicach od 200 do 1000 mm, poprzez stosowanie rękawów z włókna szklanego nasączonych mieszankami żywic epoksydowych lub krzemianowych o długości od 0,5 m do 8,0 m. w zależności od wymiaru kanału.
Do napraw punktowych wykonywanych przez firmę zaliczyć możemy również uszczelnienia miejsc włączenia przyłączy do kanału głównego, wykorzystując kształtki kapeluszowe lub tzw. pakero-kapelusze nasączone mieszankami żywic epoksydowych lub krzemianowych. Uszczelnienia przykanalików wykonywane z wykorzystaniem kapelusza lub pakero-kapelusza wykonujemy dla średnicy przyłączy DN100-DN250 mm.